hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

ÚZEMNÍ PLÁN

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSEČNÉ UPRAVENÝ NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚP SE KONÁ 12. DUBNA 2017 OD 16 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ PROSEČNÉ (VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ) BLÍŽE NA ÚŘEDNÍ DESCE