hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2017

Zápis proběhne ve dnech

9. května od 8:30 hodin do 13 hodin,

10. května od 10 hodin do 12 hodin.

Kritéria přijetí na školní rok 2017/2018:

1) děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku (povinné předškolní vzdělávání)

2) děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku z obce Prosečné (podle věku od nejstarších po nejmladší)

3) děti v závažné sociální situaci nebo sociální potřebností (děti adoptované a osvojené),

4) děti, které mají trvalý pobyt v obci Prosečné, podle věku od nejstarších po nejmladší,

5)po té budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA ÚŘEDNÍ DESCE