hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 29.7.2021

Navržený program jednání:

  1.   Zahájení
  2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  3.   Darovací smlouva – požární vozidlo AVIA obci Čermná
  4.   Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování (Zásilkovna, s.r.o.)
  5.   Nákup traktorového nosiče kontejnerů Portýr 5 se dvěma kontejnery
  6.   Různé, diskuse,

    

               Návrhy na doplnění programu lze podat písemně nejpozději 28. 7. 2021 do 12.00 h.

 

              KONÁNÍ VZZO  SE ŘÍDÍ  NAŘÍZENÍMI VLÁDY PLATNÝMI V DEN KONÁNÍ

 

Vstup zastupitelům i veřejnosti bude umožněn

   pouze s respirátorem FFP2, příp. chirurg. rouškou