hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 28.5.2020

Navržený program jednání:

     Zahájení a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 1. Rozpočtová opatření
 2. Účetní závěrka obce Prosečné za r. 2019
 3. Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019
 4. Účetní závěrka Mateřské školy Prosečné za r. 2019
 5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2019 - MŠ Prosečné
 6. MAS Krkonoše – žádost o zařazení území obce do působnosti MAS pro obd. 2021-2027
 7. Satan, s.r.o. – Smlouva o umístění převaděče vysokorychlostního internetu
 8. VZMR – zadání výběrového řízení na dodávku zásahového hasič. vozidla pro JPO-V
 9. Záměr JP Wind s.r.o. – až 12 větrných elektráren v katastru obce Prosečné
 10. Linka bezpečí z.s. – žádost o pokračování podpory
 11. Návrh na odpis pohledávky dlužníka
 12. Různé – Hospic Anežky České (poděkování), provoz MŠ Prosečné během prázdnin, krajské   volby, letní kino, tradiční Putování za pohádkou, …
 13. Diskuse
 14. Závěr           

 

 Návrhy na doplnění programu lze podat písemně nejpozději 27. 5. 2020 do 12.00 h.

 

PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PLATÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

- Účast všech osob s ochranou dýchacích cest (rouška, apod.)

- Dodržování odstupu 1,5 - 2m (všech přítomných)

- Zajištění desinfekce prostor (před a po jednání)