hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 28.06.2018 OD 19:00

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření

4.      Administrace dotace od SFŽP na Sběrné místo - zmařená investice

5.      Asanace obecního bytučp. 22

6.      Pronájem nebytových prostor čp. 24, bývalá hospoda

         – nově provozovna smíšené zboží

7.      Oprava nebytových prostor čp. 24, bývalá hospoda

         – topení, elektrorozvody, voda, podlahová krytina

8.      Žádost Střeleckého spolku Prosečné o náhradní prostory v čp. 24 

9.      Výběr dodavatele na Opravy místních komunikací a schválení SOD

         -výsledky Výběrového řízení

10.  Dodatek č. 2 stanov Svazku obcí Horní Labe – žádost obce Nemojov o členství v SOHL

11.  Schválení Závěrečného účtu 2017 SOHL

12.  Stanovení počtu zastupitelů pro nadcházející volební období 2018-2022

13.  Žádost o podporu Linky bezpečí