hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování (RMÚP), který na
žádost obce Prosečné, dle § 6 ods. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územní
plán Prosečné a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona

oznamuje
veřejné projednání návrhu územního plánu Prosečné,
které se bude konat
ve středu 12.4.2017 v 16.00hod
v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu v Prosečném