hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

za účelem informování o činnosti obce PROSEČNÉ a jejích orgánů

prostřednictvím služby SMS InfoKanál

 

Telefonní číslo

 

Jméno

 

Příjmení

 

Adresa

 

 

     Služba je určena pro občany obce Prosečné ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ Prosečné (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

     Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo popisné a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

     Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

     Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích| budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

     Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

     Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat v kanceláři OÚ Prosečné osobně, nebo písemně na adrese 543 73 Prosečné 37, datová schránka IDDS 78ka58e. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400

 

…………………………..……………………………………

Datum a vlastnoruční podpis