hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Sbor dobrovolných hasičů

Činovníci SDH Prosečné

Zeman Ladislav             starosta SDH

Grúz Jiří                           jednatel                                         737421528

Bachtík Leoš                  velitel JPO V                                 736227447

Dostálek Jan                 velitel družstva JPO V                737248949

Zeman Luboš                 pokladník

Bajer Jaroslav

Bachtík Vratislav          strojník, řidič

Grúz Jan                          preventista

Doubková Veronika     kronikář, vedoucí ml. hasičů    737274926

Nováková Monika         vedoucí mladých hasičů

Jiřička Vratislav            technika

 

ODKAZ na webové stránky:   www.hasiciprosecne.estranky.cz